1905 – Markt met stadhuis

Het gemeentehuis van Weert heeft nog een gecementeerde gevel. Bij de Martinuskerk staan hekken. In 1929 werden op 24 april in de tuintjes naast de kerk twee beukenboompjes geplaatst.  Eveneens op 24 april wordt de prachtig bewerkte steen, voorstellende het wapen van de graaf (Jacob III) van Horne, die tot dusver aan de ingang der sacristie had gelegen, overgebracht naar een der tuintjes naast de toren.