De eerste spade voor de eigen werkhal van De Rogstaekers gaat de grond in. De bouw verloopt zeer voorspoedig, want eind november al openen burgemeester Van Maaren en Vorst Ton de hal door de onthulling van een ‘sponsorbord’. En er komt een nieuwe opzet voor de verkiezingen van het Rogstaekersvastelaovendj-lidje. Elf, door een jury uitgekozen inzendingen worden tijdens een liedjesavond – à la het Song-festival – vanuit een aantal cafe’s in Weert gejureerd en uiteindelijk komt aldus het winnende liedje 1993 uit de bus. Het geheel wordt op 3 oktober ’92 door de lokale omroep via de radio uitgezonden. Zegk ki-jae Sjef de peddemoeëk van Mark Bouwmans en Fried van Dooren blijkt na een lange avond het winnend liedje. Experiment geslaagd! Maar er is nog meer mooi nieuws voor Weert: de optocht van 1993 wordt rechtstreeks door de NOS uitgezonden. Een geweldig stuk Weert Promotion!

De Elfdje, met als presentatoren Jan Stroek en Frits Weerts, kent een vlot verloop met veel muziek en zang. Als eerste Weertenaar krijgt Piet Bosch (vanne Intrak) de nieuw ingestelde onderscheiding van Ut Kammeräödje uitgereikt. Een onderscheiding die eens per jaar wordt uitgereikt aan een Weertenaar, die geen lid is van De Rogstaekers, maar die zich wel zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vastenavondviering in Weert.

Joekskapel Mingelmoos, niet meer weg te denken uit de Weerter carnaval, bestaat 11 jaar en 33 jaar geleden werd De Rogstaekers-Aod-Preenseclub opgericht.

De Bonte Avonden staan in het teken van een zoektocht naar Het echte Vastelaovendjgeveûl. Elke avond gaan 450 toeschouwers in De Munt, intens genietend, samen met de artiesten ‘op zeuk nao’, zoals dit jaar het motto luidt, het carnavalsgevoel. Dat wordt uiteindelijk gevonden door een aantal kolderieke scènes en schitterende optredens van De Vastrelaovundj Zèngers en dansgroep De Flamingo ‘s. Ook zijn er hilarische acts waarin de Preens vanne Muuëlenakker wordt uitgeroepen en scenes door twee ‘dronkelappen’. Dat de Rog aan het slot kiest voor een dood door verbranding in plaats van dat hij in de Roer bij Roermond wordt gegooid, gaat er natuurlijk bij het publiek in als koek. Bert van Dooren zijn afscheid als Boonte Aovendj-artiest stemt niet vrolijk, maar hoort ook bij de zoektocht naar het carnavalsgevoel.

Eric Coolen wordt uitgeroepen tot Preens Eric I. Zijn lijfspreuk Met völ terlèl, lekker in eur vèl is ingegeven door zijn beroep als fysiotherapeut en manueeltherapeut. Dat geldt eens te meer voor zijn ordeteken Ut Gouwe Hendje. Bij zijn vele taken, onder meer ook als ‘televisie-Prins’ kan hij bouwen op een puik Adjudantenteam: Hans Geraats, Maikel Deben, Paul van de Laar en Pascal Gerits.

Op de wichtermiddig vertonen zich heel wat ‘marsmannetjes’, die – naar een idee van Mark Bouw-mans – in hun Marskrant gelezen hebben dat de NOS de Weerter optocht gaat uitzenden en daarom in Weert present willen zijn. Zij assisteren ook bij de uitroeping van Sjef Joosten tot Jeugdpreens 1993, Sjef I. Hij reikt de Orde van Ut Legobèlkske uit en zijn devies Stumtj aaf op Wieërt alaaf’ is duidelijk geënt op de komende NOS-uitzending.

Op Bonte Avond-maandag krijgen Peter Coumans en Sjaar Lenders de S.L.V.-medaille uitgereikt. Zondag 24 januari zetten de Aod Preense hun 3×11-jarig bestaan in met een plechtige eucharistieviering in de Sint Martinuskerk en om vijf uur beginnen ze aan een druk bezochte receptie in de Poort van Limburg.

Op het Boerenbal vormen boeren-bruid Marleen van Hoef van de Hermeni-j Vannix en Boeren–bruidegom Mart Donkers van Hermeni-j de Kompeni-j het stralend middelpunt met als ouders Ton en Mia de Graaff, Tjeu Wulms en Annie Hendrix en als getuigen Wiel Peeters en Jos Metsemakers.

Carnavalsclub De Joekels viert het 22-jarig bestaan en kondigt en passant – heel jammer – het einde van zijn bestaan als optochtdeelnemer aan. Zondag 13 januari vindt in de Poort van Limburg De Rogstaekers-seniorenmiddug plaats, gepresenteerd door Huub van den Bosch. Accordeonist Bèrke Donkers speelt de meezingers en Mieke en Harrie Crijns -zingen gevoelige liedjes. En uiteraard wordt er daverend gelachen met de voortreffelijke buut van Will Knapen.

De Koldergalleri-j heeft dit jaar de slogan Mutsepeliees.

De Lambieck-knoup organiseert de Fotoportrettegalleri-j ‘LoukiLou’ (knipoog naar de burgemeester) in café Gotcha.

Zondag 14 februari registeren de NOS-camera’s de installatie van Prins Eric I en Jeugdprins Sjef I en zij tonen Opper-Opper-Rogstaeker burgemeester Van Maaren, die -samen met haar man Bert en met steun van Stedelijke Harmonie Sint Antonius, op klarinet en tuba een klinkende serenade ten beste geeft; overtuigend bewijs dat zij beiden ’t Vastelaovendj-geveûl weten vast te houden. Ook tijdens de Prinsenreceptie verzamelt de NOS beelden voor de uitzending op carnavalszondag.

Door een vergissing publiceert het lokale weekblad Land van Weert een editie te vroeg de onder embargo verstrekte namen van de Lambieckwinnaars, dus al vóór de uitreiking. Om de Lambieckavond te redden wordt oud-PSV’er Willy van de Kerkhof vanuit Eindhoven opgetrommeld om aan Jo Jacobs de bronzen Lambieck uit te reiken. Twee uit Spanje overgekomen zwarte Pieten reiken het zilveren kleinood uit aan Theo Spaas. Het echtpaar Neygh – Van Lier, in een prachtige bruidstooi gestoken, verstrekt de Gouden Lambieck aan fotograaf Cor Damhuis: hij heeft bij het maken van de bruidsreportage niet alleen zichzelf maar ook het kersverse paar opgesloten in De Tiendschuur. De Ieëre-Lambieck is voor De Oeles uit Tegelen. Ben Hodselmans, voorzitter van Stichting Buurthuis Moesel, wordt geëerd met de Jan van der Croon-medaille. Dagblad De Limburger richt – volkomen op zijn plaats – de schijnwerper op Sjaar Lenders, archivaris van De Rogstaekers, en op zijn uitgebreid Rogstaekersarchief, keurig gerangschikt en gerubri-ceerd. Wellicht mede door de aanwezigheid van de televisie-camera’s hebben de optocht-bouwers zich nog meer dan anders ingespannen om een geweldige optocht te creëren. De Prengels met hun voortreffelijke wagen Vae pirate haoje de Wieërter optocht inne gaate slepen de Gouwe Rog in de wacht. Eenling Tejo Cardinaal wordt met slechts een puntje verschil tweede met de uitbeelding Lellebel in Rio. De Knawwelprieës is voor de konijnen goochelende Wuilusse met het motto Dao börzje van. Televisiekijkend Nederland ziet verder schitterende creaties over het scherm gaan van onder meer De Moeletrekkers, De Keimusse, De Kroeëkestöpkes, De Schoeëmhappers, De Zweel-oeëre en De Flausmause. Eric 1 torent hoog boven alles uit in zijn prachtige, met achttien-duizend papieren rozen opge-sierde Prinsenwagen. De tv-regi-stratie laat zien hoe carnaval in Weert wordt beleefd. Het waarderings-cijfer is 7.4 en de kijkscore ligt -boven de zeven-honderdduizend.

In de Wichteroptocht behaalt Dolf Smolenaers de Kleine Gouwe Rog met Ich heb ‘ne kop wi-j ’n kelle en merrige hej jae d’r ach eine. De kinder-groep Pleunis – van der Kruys met Vae as spoeëke vuurop zette hieël de zaak op zunne kop legt beslag op de Broonze Bakfiets.

Het Toêt- en Blaos-fieëst met duizenden kijkers wordt een ware happening met Kappes Moos als winnaar.

Ter afsluiting van deze gedenk-waardige carnaval wordt de rog gestoken en neemt Jeugdpreens Sjef I afscheid. ’s Avonds, voordat het inmiddels traditionele vuurwerk het einde van deze vastelaovendj markeert, spreken Vorst Ton en burgemeester Loekie van Maaren hun dank uit en Preens Eric I levert zijn- sleutel in. Huub van den Bosch kondigt na 34 jaar zijn afscheid aan bij De Rogstaekers. Zoals hij zelf zegt: Ik vind dat het nu wel eens tijd wordt om plaats te maken voor jongeren.

Op 6 oktober 1993 overlijdt op bijna eenenzeventigjarige leeftijd Ieëre-Vorst Jan Coenen van De Rogstaekers. Tweeentwintig jaar (1963-1985) was hij de bezielde en bezielende roerganger van De Rogstaekers. Hij gaf Weert met zijn idee van de ‘Hermeniekes’ een schitterend spektakel op carnavalsdinsdag en zette met zijn vrouw Lien de deuren van zijn huis altijd gastvrij open. Het meest zal Ieëre-Vorst en Ereburger van Weert Jan Coenen bekend blijven om zijn slotwoorden aan het einde van zovele, door hem geleide bijeenkomsten: DANKE, DANKE, DANKE. Na een indruk-wekkend afscheid in een overvolle Sint Martinuskerk wordt hij door zijn vele, vele vrienden naar het Martinuskerkhof begeleid.

Prins
Eric I Coolen

Adjudanten
Hans Geraats
Maikel Deben
Paul van de Laar
Pascal Gerits

Jeugdprins
Sjef I Joosten

Liedje: Zeg kuj-jae Zjef de peddemoeëk
Zeg kuj-jae Zjef de peddemoeëk
Met ziêne hieele dikke boêk
Es hae de Kuuëning vanne Noeërdervaart
Aszje um zeetj met ziêne witte baard
Dan deenkdjae droum ich nôw –
mér ‘t es waor
Hae dre-jtj siegretjes, rouktj ze halluf zwaor.
Wi-j te woeërt geboeëre, zoot-te inne dreêl
Kos det neet good li-jje, tieëge ziêne weêl
Mosse in kommune, same dao beej-ein
100 Breurkes, zösterkes, di-j vochte
oongerein.

Gouden Rog
De Prêngels

Boerenbruidspaar
Marleen van Hoef en Mart Donkers