1939 – Aspergeversperring Langpoort

De kroniek van Pierre Linssen meldt: 10 november 1939 Alle militaire verloven worden ingetrokken. Grote en zware versperringen worden aangebracht aan de zuid-, oost-, en noordzijde der stad d.w.z. aan de hoofdstraten en wegen, die naar de stad leiden worden zogenaamde asperges aangebracht nl. in de Boermansstraat, Maastraat, Oelemarkt en de Biest. Deze versperringen bestaan uit dubbele rijen betonnen putringen. Midden in iedere ring wordt een +- 2 meter lang stuk spoorrail geplaatst en daarna wordt de ring volgestort met beton.

© 2020 –  Artis Mediagroep | (negatieven) collectie Bart Maes