1940 – Boerderij Vaessen

De foto is gemaakt is vanwege de installatie in het raam. Hier is een plaat (hout/metaal?) geplaatst met een schietgat, wellicht voor geweerschutter. Handiger en beter zou opstapeling zandzakken zijn. Het raam ligt op het kanaal gericht.

Het huis lag aan de Zuid-Willemsvaart en is de voormalige boerderij Vaessen aan de Boshoverweg 1. Is afgebroken kort na gereedkomen van de Boshoverbrug (Ringbaan) in 1967.

Tekst: Theo Schers
Provenance foto: Collectie Lamberigts