1930 – stadsgracht Emmasingel

De Wal, een oude benaming voor de Emmasingel met links nog de restanten van de middeleeuwse stadgracht.

‘Ook de stadsgrachten, stadswallen en stadspoorten raakten steeds verder in verval. In 1817 besloot de gemeenteraad als werkverschaffingsproject de resterende vestingwerken re doen afbreken. In 1824 werd de sloop van de Beekpoort aanbesteed, terwijl in deze jaren de grachten tot halve breedte werden gedempt en het ontstane terrein als bleekvelden werd gebruikt. Ter plaatse van de wallen kwamen wandelpaden en in 1910 werd langs de wallen van de Maaspoort tot voorbij de Beekpoort een trambaan van
de lijn Maaseik-Weert aangelegd. In 1933 en 1934 moesten de half gedempte grachten weer plaats maken voor de huidige singels.’

Bron: C.H.J. TUBÉE en S.H.F. SMEETS