1925 – Familie Nies

Voor het nog bestaande woonhuis staat de familie Nies, waarvan vader Felix Nies schrijnwerker en begrafenisondernemer was. Rechts naast hem staan zijn zonen Frans en Josef. De eerste werd in september 1944 door de Duitsers in Vugt gefusilleerd.

Het pand is nu wit geschilderd en de poort is een voordeur geworden. Het hemelwater werd opgevangen in een zinken teil.