1925 – NV Geldersche Credietvereeniging

Foto © 2020 Bart Maes | Collectie fotograaf Lamberigts

Voor het stadhuis staat een auto geparkeerd met het kenteken H 48657. Dat wil zeggen dat er iemand uit Zuid Holland op bezoek was. Het pand daarnaast is afgebroken om een doorgang naar de Nieuwe Markt te maken. Daarnaast een pand met tralies hier was de Gelderse Credietvereeniging. Daarnaast een fraai (verdwenen) pand in eclectische stijl met een fraai balkon. Daarnaast horlogerie Dirix, de tabakszaak van Lenaerts en drogisterij Janssen en daarnaast?

De NV Geldersche Credietvereeniging te Arnhem werd opgericht op 1 december 1866. Doel van de maatschappij was [..] aan ieder harer aandeelhouders, hoogstens tot het bedrag der som zijner aandelen in deze vennootschap voor niet meer dan drie maanden tegen voldoende zekerheid, crediet te verleenen, tot het tijdelijk verkrijgen van kapitaal . Iedere kredietnemer was dus automatisch ook aandeelhouder, voor de looptijd van het krediet. Dit systeem van onderlinge aansprakelijkheid en relatie tussen kredietverlening en aandeelhouderschap werd pas in 1911 afschaft. De afschaffing was enerzijds gevolg van een aangekondigde verandering van de Wet op de Naamloze Vennootschappen, die NV’s het werken met wisselend kapitaal onmogelijk zou maken, anderzijds noopten de grote uitbreiding van het aantal deelnemers en van de bedrijfsdoelstelling tot modernisering van de statuten. De bedrijfsdoelstelling van de GCV was namelijk steeds meer uitgebreid tot die van bankbedrijf in ruimere zin. In 1906 werden enkel de handel in effecten en deelneming in andere ondernemingen nog uitgesloten. In 1907 verviel het verbod op deelneming. In 1917 werd uiteindelijk het doel omschreven als het verlenen van krediet en verder de uitoefening van alle zaken behorend tot het bankiers-, kassiers- en effectenbedrijf in de ruimste zin, alsmede het deelnemen in instellingen van gelijknamige aard. Het startkapitaal van de maatschappij bedroeg ƒ 1.000.000,-. Ten tijde van de overname door de NHM in 1936 was dit aangegroeid tot ƒ 20.025.000,-.

Foto © 2020 Bart Maes | Collectie fotograaf Lamberigts