Het kasteel van Weert was een indrukwekkende waterburcht

WEERT – Hoe zou het kasteel op de Biest er nu uitgezien hebben in de middeleeuwen? Die vraag hield Bart Maes, eigenaar van Artis Communicatiebureau tegenover de ruïne van de kasteelspoort bezig. Hij vroeg Yves Paquaij, student architectuur in Brugge op basis van een een aantal bekende en minder bekende gegevens een visualisatie te maken.

Vandaag op Open Monumentendag kunnen we dan trots het resultaat laten zien. Yves Paquaij: ‘Het was een uitdaging om het kasteel van Weert te kunnen reconstrueren, ik ben dik over het aantal uren heengegaan…’ Bart Maes: Indrukwekkend groot, als je het nu op deze manier kan bekijken. We hebben de animatie toegevoegd aan de website www.weertinkaart.nl zodat Weertenaren en toeristen nu zien hoe imposant het kasteel was in de tijd van de graven Van Horn.

Kasteel Nijenborgh (houthandel Scheijmans / Kasteel op de Biest) is een ruïne van de tussen 1455 en 1461 door Jacob I van Horne gebouwde waterburcht. Deze burcht was de zetel van de heren van Weert, de latere graven van Horn, en bestond uit een hoofdburcht en een, eveneens 15e-eeuwse, voorburcht. De hoofdburcht was gelegen op een dubbel omgracht terrein en had een rechthoekig grondplan van circa 75×60 meter met een ommuurde binnenplaats. Op de hoekpunten lagen vier torens, waarvan op de noord- en zuidhoek twee forse vierkante torens met hoge spitsen en laatgotische architectuur, met grote ramen, arkeltorentjes, dakkapellen en een traptoren, en twee kleinere ronde torens op de beide andere hoeken. Het had een grote, zeer hoge woonvleugel met trapgevels, die was geplaatst tegen een van de lange zijden, een poortgebouw en voor het overige was het gesloten door een kasteelmuur.

Het kasteel werd verwoest in 1702 tijdens de Spaanse Successieoorlog bij het beleg van Weert. Hetgeen er overbleef waren de restanten van de hoektorens, de ommuring en delen van het poortgebouw in de voorburcht.

Op de fundamenten van de vierkante zuidelijke toren werd in 1841 het huidige herenhuis op het kasteelterrein gebouwd. De ronde oostelijke toren werd in de 19e eeuw nog verhoogd.