1889 – Brouwerij de Nijverheid

De geschiedenis van deze brouwerij, gelegen in het huidige pand Biest 112, gaat mogelijk terug tot in de 17e eeuw, de muurankers aan de gevel geven het jaartal A 1623 weer. In 1844 staat als eigenaar van het pand Gaspar Moonen vermeld met als beroep landbouwer. Het tijdstip waarop dat verandert, is het moment dat Peter Johannes Linssen, brouwer in Neeritter, in 1857 naar Weert komt en daar eigenaar wordt van de brouwerij op die plek.

Peter Johannes Linssen (1827-1886) vestigde zich niet alleen in Weert om eigenaar te worden van brouwerij De Nijverheid, maar ook om goede, stadse huwelijkspartijen te vinden voor zijn drie in Neeritter geboren dochters. Een van zijn dochters, Maria Gertrudis Linssen trouwde dan ook met Petrus Franciscus Hubertus van den Broek, brouwer en eigenaar van brouwerij De Valk aan de Molenstraat.

Peter Linssen, sinds 1883 weduwnaar van Maria Sibilla Linssen, overlijdt in 1886 te Weert. Zijn schoonzoon Wilhelmus Leenders (geb. 1856 te Ophoven) zet met echtgenote Maria Petronella Hubertina Linssen brouwerij De Nijverheid voort. Op de gevel heeft nog lang in stucwerk de naam: ‘Leenders-Linssen’ gestaan. Bovendien adverteerde men ook onder de naam ‘Brouwerij De Nijverheid, Leenders Linssen’. Eind 19e eeuw laat hij het oorspronkelijk pand uit 1623 verbouwen. Wellicht is dat gebeurd na de brand in 1897, die delen van het dak verwoest heeft en een gedeeltelijke herbouw sowieso noodzakelijk maakt.

Verkoop
In 1914 verkoopt Willem de brouwerij aan Hubertus A.A. Winters, brouwer en afkomstig uit Maarheeze, die eind 1915 zijn clientèle de beste wensen voor het nieuwe jaar overbrengt. Opvallend genoeg vraagt hij in 1916 een vergunning aan voor plaatsing van een stoomgenerator, uitgerekend in een periode dat het door de Eerste Wereldoorlog minder goed gaat met de brouwerijen in Weert. Misschien is het een laatste poging als brouwer het hoofd boven water te houden. Dat gaat maar enkele jaren goed, want vanaf 1920 staat hij als bierverkoper vermeld in het bevolkingsregister. Met brouwen heeft hij klaarblijkelijk niets meer van doen.

Gevel
In de gevel prijken na de verbouwing eind 19e eeuw vier banderollen met de opschriften ‘Mouterij’, ‘Brouwerij’, ‘W. Leenders’ en ‘Linssen’. Deze laatste twee banderollen zijn inmiddels verdwenen, wellicht met de verbouwing tot café. Nog steeds is in het pand een café, eerst onder de naam ‘Vrede en Vermaak’, nu vervangen door ‘De Hook’.