1969 – In afwachting van sloop

Een triest beeld van de Beekstraat. De panden links liggen te wachten op de slopershamer. Links woonde de familie Stribos-Saes, timmerman en begrafenisondernemer. Daarnaast café Legros. Vervolgens het woonhuis van de familie Kampers, Kerneel van Toeën van Saartje. Dan de vishandel van de familie Janssen, Dree vanne Vaos. Rechts drogisterij Rooyakkers.

Kerneel van Toeën van Saartje