1978 – Renovatie vlaaihuis

Het pand is vanwege de ligging aan de Markt van belang. Dit hoekhuis heeft een trapeziumvormige plattegrond en stamt uit de zeventiende eeuw. De voorgevel is een gepleisterde lijstgevel en de zijgevels zijn puntgevels. In 1978 wordt het object ingrijpend verbouwd. Alleen de voorgevel blijft staan. Het pand gaat dienst doen als ABN-AMRO bank.

In 1616 was op deze plek een herberg gevestigd, namelijk die van Winant Schaven. Rond 1900 was in het pand Café Fanfare gevestigd.

Het Vlaaihuis dankt zijn naam aan het dak met een vlaairaster patroon. Het pand kreeg zijn naam in de jaren ’40 vorige eeuw, toen bakker Stribos hier vlaaien bakte en verkocht. Burgemeester en wethouders gaan op 23 mei 1935 akkoord met de verbouwplannen van de eigenaar Piet Strijbos, waarbij aan de Beekstraat zijde een winkel wordt gerealiseerd. Na de vestiging van een bakkerij aan de Beekstraat aangrenzend aan het pand wordt in 1945 het pand bakkerswinkel en lunchroom ‘t Vlaaihuis.

Met de vestiging van een fastfoodketen in het monument wordt in 1997 de eeuwenlange horecafunctie weer voortgezet.