4 november 1985: En dit blijft nu eens staan

Pakhuis van Gruythuysen aan de Kromstraat dat voor de sloopshamer wordt gered - GAW Beeldbank A793

Er is al een aantal stadsvernieuwingsprojecten afgerond, als het stadsblad ‘Op de Keper’ in de editie van 4 november 1985 meldt, dat nu het Kromstraatgebied aan de orde is.

Het gebied is vooral bekend vanwege het fabriekscomplex van beschuiten- en biscuitfabrikant “Jos Poell”. Ook het pakhuis van Gruythuysen met de aanliggende magazijnen en de drukkerij van gebroeders Linskens aan de Paradisstraat behoren tot een nieuw stadsontwikkelingsgebied.

Er moeten vooral gestapelde woningen in de plaats komen. Dat heeft de voorkeur omdat dit de levendigheid van de binnenstad zal bevorderen. Verder wil het gemeentebestuur een aantal karakteristieke panden, zoals het pakhuis van Gruythuysen in de stedenbouwkundige plannen opnemen. Maar er is ook aandacht voor de parkeerproblematiek. Daarom moeten voldoende parkeerruimte en een parkeergarage worden gerealiseerd.

Daarnaast heeft het nieuwe plan als voordeel dat er nu structureel een oplossing komt voor de aan- en afvoer van goederen voor de winkels die nu nog uitsluitend aan de  voorzijde, vaak de promenade Langstraat/Maasstraat, kunnen worden bevoorraad.

Het zijn in 1985 alleen nog maar plannen, de uitvoering zal nog wel enige jaren op zich laten wachten. Naast de nodige financiële middelen van gemeente, projectontwikkelaars, particulieren en de Bouwvereniging Weert, zal een forse bijdrage van de provincie Limburg noodzakelijk zijn.

Het gemeentebestuur gaat er dan ook vanuit dat het nieuwe Kromstraatgebied op zijn vroegst in 1989-1990 gereed zal zijn.