1950 – Jos Poell

Directie en personeel voor de fabriek in de Maasstraat. De foto is gemaakt op 1 april 1950 bij het 30-jarig jubileum van Jan Hendriks bij de Weerter Beschuitfabriek Jos Poell.

Via de poort kwam men in de fabriek achter de Maasstraat. Aan de straatzijde waren het kantoor en het woongedeelte gevestigd. Later verhuisde het bedrijf naar de Graafschap Hornelaan.

De ingang van de fabriek aan de Paradijsstraat.

Beschuit aan de lopende band. De inpaksters moesten snel werken

In het begin van de 18e eeuw werd de Weerter beschuit reeds door de familie Poell geproduceerd. Aan de Maasstraat was een winkel en de achtergelegen fabriek had een ingang aan de Paradijsstraat 3.

De grondlegger van deze fabriek, Jos Poell, werd in zijn jonge jaren naar de meest moderne en grote buitenlandse fabrieken gezonden om daar het beschuitbakkersvak en alles wat daarmee verbonden was grondig te leren.

Controle van de beschuiten.