1955 – De Limco Fabrieken

Limco leverde veel hammen aan het Amerikaanse leger in Zuid-Duitsland. De man met de witte jas en hoed, tweede van rechts, is mister Mynants, keurmeester in dienst van de Amerikanen. De andere in witte jassen zijn ook keurmeesters. Keurmeesters waren nooit in dienst van Limco zelf.

De fabriek van limco.

Medewerkers van de Limco. Uiterst links Jules Heijmans, die een eigen vleesexport zou oprichten. Naast hem Jan Meewis, Frits Saes, directeur van de Limco, Rut Teunissen, dhr. Biemans, secretaris, Wullem Timmermans en Zjang Biemans

Vooraan staat de heer Biemans, secretaris van de boerencoöperatie die eigenaar was van de slachterij. Deze foto is genomen bij de ingebruikneming van nieuwe slachtafdeling en van een nieuw koelhuis.

Tot in de jaren tachtig was dit het beeld van de Limco aan de parallelweg. In het voorste gedeelte van het gebouw op de foto bevond zich de winkel waar men alleen op zaterdag vers vlees kon kopen. Later verhuisde de slachterij onder de naam Coveco naar fabrieksterrein De Wetering. Later werd het Dumeco. Inmiddels is het bedrijf gesloten.