1916 – Meelfabriek gebroeders Van de Venne

De gebroeders Van de Venne hadden hun wortels in Echt. Vanwege de ongunstige ligging van Echt, werd besloten de fabriek te verhuizen naar Weert langs de in 1826 geopende Zuid-Willemsvaart. Men koos voor deze locatie omdat in het begin van de twintigste eeuw de industriële revolutie in Weert pas goed op gang kwam. De Industriekade vertoonde in die tijd een lineair bebouwingspatroon, waarbij de vroeg-industriële ondernemingen met name gericht waren op handel, opslag en vooral bewerking en verwerking van agrarische producten.

De bedrijfsgebouwen beslaan een onregelmatige plattegrond en bestaan uit verschillende aaneen gebouwde delen met afwisselende hoogten. Ze hebben een opstand van baksteen en gewapend beton en zijn voorzien van een plat dak. In de volumes van 1906 en 1915 zijn sierlijke muurankers toegepast.