1890 – Sigarenfabriek

In 1844 woonde hier (Langstraat 2) Jan Franciscus Peeters, verver van beroep. Het perceel was 1.425 m2 groot met een woonhuis, schuur en erf. Deze foto is gemaakt voor 1899 en dan is in het pand een sigarenfabriek gevestigd. Het was het later het ouderlijk huis van de familie Kneepkens-Esser.

Links is het café & horlogerie van P.M. Dirix vermoedelijk staat hij zelf in de voordeur. (In 1844 was de eigenaar Renier Joseph Herwegh).

Rechts ervan Café de Beurs, (In 1844 was de eigenaar Jacobus van Lill).