1923 – Het Buiten van Tulden

Vermoedelijk is de hoeve gesticht door Francis van Tulden (ook: van Thulden), landbouwer, (1787 – 1851). Hij stamt uit een vanaf 1290 gedocumenteerd vooraanstaand Brabants geslacht. Vijf generaties van Tulden waren vóór hem in het Weerterland gevestigd vanaf Arnoult van Tulden, die zich als secretaris in Nederweert had gevestigd. In 1807 is Francis van Tulden als dienstplichtige ingelijfd in het Franse 43-ste Regiment Infanterie van linie, overgeplaatst in 1809 naar het 67-ste Regiment van linie, in 1811 krijgsgevangen in Spanje en in 1814 in vrijheid gesteld. Hij is in 1815 in Weert gehuwd met Catharina Krane (ook Craenen) (1783 – 1855). Zij kregen 7 kinderen, waarvan 2 jong overleden.

Francis en zijn vrouw Catharina stichtten omstreeks 1825 te Hushoven onder Weert een nieuwe boerderij, die zij de Tuldense Hoeve doopten en waarvoor zij land ontgonnen (Stienestraat 63). In 1847 is de boerderij herbouwd. De stallen zijn nog lang in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Stienestraat 63 Weert
Het Buiten van Tulden

De Tuldense Hoeve is in 1856 door de tweede zoon overgenomen: Wilhelmus van Tulden, genaamd “Hemp” (1821 – 1881) trouwde in 1853 met Maria Verweijen (Jeanne Marie) uit Heeze (1823-1886), bij wie hij vader werd van zeven kinderen. Met twee van zijn zonen werkte hij als houthakker in dienst van de burgemeester van Weert. Zodoende bleef het werk op de boerderij (op Hushoven onder Weert) liggen. De buurtbewoners zeiden over de bijverdienste: ”De dagelijkse gulden verneukt hem op de boerderij.” De waarde van zijn nagelaten huis, tuin, boomgaard, bouw-, wei- en hooiland, dennenbos, hakhout en heide werd geschat op f 3.400, terwijl hij aan contanten f 43,50 in huis had. De begrafeniskosten bedroegen f 33,50. Op 31 januari 1887 is de Tuldense Hoeve met 5 ha 51 a 90 ca openbaar verkocht (f. 2.688,74) na een rechterlijke beslissing omdat er minderjarige kinderen waren.

De kopers waren in onverdeeldheid 6 kinderen van Edouard Janssens (1816-1883) en Maria Theresia Parren (1817-1896), groothandel in koloniale waren Maasstraat 26 en 28 Weert. De zes kinderen waren: August Janssens (1844-1925), vanaf 1875 te Bree. Felix Janssens (1845-1911), te Weert en burgemeester (1893-1911). Josephine van Eetvelde-Janssens (1846-1926), te Weert/Moll. Leontine Mathijsen-Janssens (1850-1919), Maasstraat 9 Weert. Renilde Carpaij-Janssens (1852-1911), te Weert/Luik. Constant Janssens (1855-1921), te Weert, bouwheer van de toren bij “Huize Walburg” aan de Emmasingel.

De onverdeelde eigendom is beëindigd op 12-03-1897 toen de boerderij genaamd “Bij van Tulden”, achter Hushoven gelegen, 5 ha 52 a 55 ca f. 3.061,75 is toebedeeld aan Leontine Mathijsen-Janssens. In 1917 (1919) is het buiten Van Tulden toegedeeld aan de gebroeders Joseph Mathijsen (1889-1964) en Constant Mathijsen (1892-1954).

Op 29-03-1920 is “De boerderij VAN TULDEN met grond” (33 ha 85 a) in openbare zitting aangeboden samen met het Kasteel van Weert. Van Tulden werd niet gegund. Er bestaat een film uit 1921 met familie Mathijsen bij VAN TULDEN.

De drie gebroeders Mathijsen

Bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden in 1847 (herbouw), 1898/1899 (herbouw), 1905/1906 (bijbouw), 1922 (stichting en verbouw), 1926 (verandering). Jos en Jacqueline Smeets-Dor restaureerden het gebouw in 1962 en in 1980.

In 1948 hebben de heren Mathijsen het bezit verdeeld, waarbij het huis is toebedeeld aan de heer Constant Mathijsen. In 1963 is het Buiten Van Tulden verkocht aan de heer Jos Smeets, laatste familiedirecteur van Smeets drukkerij. In 2022 is is het samen met villa Zwaentjeshof (ontwerp architect Pierre Weegels 1962-1966) verkocht en wordt er een woon- en zorghuis op het landgoed ontwikkeld. De bedoeling is dat het pand ‘Van Tulden’ de functie krijgt van fietscafé.

Foto’s z/w familie Mathijsen, dia’s familie Smeets.