De oven van zinkfabriek Dor

1900 - Zinkfabriek Budel - Dorplein

Lucien en Emile Dor wilden eigenlijk in de Belgische Kempen een zinkfabriek bouwen, maar kregen geen concessie voor de bouw in België. Daarom besloten ze de mogelijkheden aan de andere kant van de grens te onderzoeken. In Weert vonden hun vragen ook geen weerklank, doch in Budel hadden zij meer succes. Op 9 juli 1892 bericht het weekblad “Kanton van Weert”: Donderdag 7 juli is alhier 628 ha grond verkocht aan de Heer Emile Dor voor de somma frs. 50.000 ten einde aldaar eene zinkfabriek op te bouwen.