9 augustus 1559: Tot admiraal aangesteld

Akte van aanstelling - GAW Beeldbank 4852 Origineel Algemeen Rijksarchief Den Haag

Door koning Philips II van Spanje wordt Philips de Montmorency, graaf Van Horne en heer van Weert, op 9 augustus 1559 (of 1558) tot admiraal ter zee aangesteld.

Hij volgt hiermee Maximiliaan II van Bourgondië op als admiraal van de Nederlanden en wordt de opperbevelhebber van de vloot die koning Filips II van Spanje naar Spanje brengt.
Hij boekt enkele grote successen en als dank daarvoor wordt Philips de Montmorency in 1561 benoemd tot lid van Orde van het Gulden Vlies.