30 juni 2007: Het licht uit

Gloeilampenfabriek Philips Weert - GAW Beeldbank 2949

Ondanks verwoede pogingen van de Ondernemingsraad van Philips Weert gaat op 30 juni 2007 definitief het licht uit in de fabriek aan de Zuid-Willemsvaart.

De bouw van het complex start eind 1959. Een jaar eerder verkoopt de gemeente Weert aan Philips circa vijf hectare grond voor de prijs van twee gulden per vierkante meter. Bij deze keuze voor Weert kiest de multinational voor een plek aan het kanaal omdat deze een goede aanvoer van grondstoffen en het transport van producten garandeert. Nog voor de voltooiing van het complex koopt Philips een aangrenzend stuk grond voor toekomstige uitbreiding.

Het complex wordt in 1962 in gebruik genomen. Philips Weert wordt in korte tijd een van de grootste werkgevers van de stad. De fabriek produceert hoofdzakelijk huis-tuin-en-keuken-gloeilampen en later komt daar de productie van speciale lampen voor bijvoorbeeld de medische wereld bij.

Aan het begin van deze eeuw raakt de gloeilamp meer en meer uit de gratie. Het rendement van een gloeilamp is laag en de productiekosten in de Weerter vestiging zijn hoog. Ook het toenemende milieubesef bij de consument speelt Philips parten.
Hoewel verregaande mechanisering van het productieproces nog enige tijd soulaas biedt, besluit Philips de fabriek na 45 jaar te sluiten.

Een enkele poging van de gemeente Weert om nieuwe bedrijven in het complex te vestigen loopt op niets uit. Het fabriekscomplex valt in 2010 de slopershamer ten prooi.